Polski Language

Rymanów

Założony został na prawie magdeburskim w 1376 r. przez księcia Władysława Opolczyka. Źródła historyczne mówią o istnieniu w Rymanowie dwóch zamków. Pierwszy z nich miał być usytuowany na wzgórzu na południe od miasta. O jego istnieniu świadczy dziś jedynie fakt nazywania owego wzniesienia Górą Zamkową przez miejscową ludność. Drugi zamek, który był siedzibą kolejnych właścicieli Rymanowa znajdował się na wzgórzu, którego zbocza stromo opadały do rzeki. Dziś nie ma już najmniejszego śladu po zamku rozebranym pod koniec XVIII w. przez Potockich, którzy zamiast podnosić z ruiny zamek postanowili zbudować nową rezydencje. Dwór, po remontach i przebudowach istnieje do dzisiaj pełniąc obecnie funkcje siedziby nadleśnictwa. Przylega do niego rozległy park krajobrazowy, z drzewostanem zachowanym od XIX w.
 
Będąc w Rymanowie warto zajrzeć także do kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca, gdzie w ołtarzu głównym znajduje się Pieta, którą kościołowi podarował sam Król Władysław Jagiełło, goszcząc w Rymanowie podczas podróży z Koszyc do Sanoka.
 
Na uwagę zasługuje także cmentarz jeniecki, który jest śladem istniejącego tu podczas II wojny światowej, przez rok, obozu jenieckiego w którym na skutek nieludzkich warunków i epidemii tyfusu zmarło około 10 000 osób.
 
O 40% udziale Żydów wśród mieszkańców Rymanowa świadczy dziś jedynie stary cmentarz, na którym podczas wojny Niemcy dokonywali egzekucji i synagoga w ostatnich latach poddana renowacji.


Strona internetowa Urzędu Gminy Rymanów Zdrój