Polski Language

Rudawka Rymanowska

Rudawka Rymanowska to wieś lokowana na prawie wołoskim w II poł. XVI w., należąca do dóbr rymanowskich. Świadczy o tym fakt, że kiedy w 1873 r. wybuchła epidemia cholery, Potoccy przyjeżdżali tu leczyć chłopów. Wieś zamieszkiwali Łemkowie. Podczas II wojny światowej większość zabudowy Rudawki Rymanowskiej spłonęła w wyniku pożaru spowodowanego przez radziecki ostrzał. Po wojnie jej mieszkańców wywieziono w głąb ZSSR.

Na początku XX w. odkryto tu złoża ropy naftowej. Powstała wówczas kopalnia istniejąca do dziś. W latach 50. XX w., w czasie wierceń poszukiwawczych ropy naftowej, natrafiono na wysoko zmineralizowanie solanki jodowo-bromowe, w tym termę o temperaturze 48°C. Rudawka jest zatem miejscowością o potencjale uzdrowiskowym.

Przepiękna okolica z wysokim jarem Wisłoka oraz licznymi malowniczymi miejscami do plażowania i kąpieli sprawiła, że co roku Rudawkę odwiedza wielu turystów. Mogą oni skorzystać z istniejących tu ośrodków kolonijnych oraz domków campingowych.