Polski Language

Wycieczki w okolice Krosna z przewodnikiem Rowerowe Podkarpackie

Zapraszamy do zwiedzania okolic Krosna z przewodnikiem Rowerowe Podkarpackie. Zawiera on 50 tras rowerowych po województwie podkarpackim. Ze względu na lokalizację podzielono je na sześć regionów: Bieszczady, Beskid Niski, Dolina Dolnego Sanu, Rzeszów i okolice, Roztocze i Ziemia Lubaczowska oraz Zachodnie Podkarpackie. Tu prezentujemy część "BESKID NISKI". Cały przewodnik w wersji papierowej otrzymać można w Punkcie Informacji Kulturalno -Turystycznej w Krośnie (ul. Rynek 5).

W wersji elektronicznej pobrać można go tutaj.


Przebieg trasy: Wola Niżna, parking-> Wola Niżna (1,7 km)-> Wola Wyżna (5 km)-> Jasiel (9,8 km)-> Moszczaniec (18,2 km)->
Polany Surowiczne (24,8 km)-> Wola Niżna, parking (28,3 km)

Długość: 28,3 km, ok. 3 godziny, trasa średnio trudna, 70% bez ruchu samochodowego


Trasa dla miłośników wycieczek rowerowych na łonie dzikiej przyrody, z dala od cywilizacji. Pętla składa się z dwóch części przedzielonych szosą.
Startujemy z parkingu z miejscem biwakowym przy drodze wojewódzkiej, nieopodal Woli Niżnej. Po drodze przyjdzie nam pokonać kilka brodów. Trasa zaprowadzi nas do Polan Surowicznych.


Zobacz trasę w Traseo


Głównymi akcjami na trasie są:
Jasiel – dawna wieś położona w pobliżu źródeł Jasiołki. Podczas I wojny światowej, zimą 1914–1915 r., w okolicy Jasiela trwały zacięte walki o karpackie przełęcze. Ucierpiała wówczas znaczna część wsi.
W latach 1945–1946 całą ludność wysiedlono do ZSRR i wieś Jasiel przestała istnieć.
Polany Surowiczne – Przed II wojną światową wieś liczyła prawie 1000 osób. W 1946 r. wszystkich mieszkańców wysiedlono na Ukrainę. Chaty i cerkiew zostały rozebrane, a pola zmieniły się w nieużytki.
Po wojnie teren doliny był okresowo wykorzystywany do wypasu bydła przez PGR. Po wsi zachowały się: wyremontowana dwukondygnacyjna dzwonnica, fundamenty drewnianej cerkwi,
oraz kilka nagrobków na dawnym cmentarzu.

Pełny opis trasy znajdziecie w przewodniku Rowerowe Podkarpackie wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wersja PDF do pobrania tutaj.


Przebieg trasy: Dukla-> Chyrowa (7,1 km)-> Ropianka (10,7 km)-> Olchowiec (12,4 km)-> Polany (18 km)-> Myscowa (22,6 km) ->
Chyrowa (28,1 km)->Iwla (31,9 km)-> Dukla (36,5 km)

Długość: 36,5 km, ok. 4 godziny, trasa trudna, 47% bez ruchu samochodowego


Trasa dla bardziej doświadczonych rowerzystów. Zaczyna się w Dukli i prowadzi nas przez tereny operacji Dukielskiej.

 

Zobacz trasę w Traseo


Głównymi akcjami na trasie są:
Rynek w Dukli  z dawnym układem urbanistycznym oraz ratuszem zbudowanym na początku XVII w.
Kościół farny pw. św. Marii Magdaleny z XVIII w., późnobarokowy, z wystrojem wnętrza w stylu rokoko.
Muzeum Historyczne – Zespół Pałacu Mniszchów
Muzeum w Olchowcu – prywatne muzeum urządzone w jednej z chałup łemkowskich
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Boskiej w Chyrowej

Pełny opis trasy znajdziecie w przewodniku Rowerowe Podkarpackie wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wersja PDF do pobrania tutaj.
Folusz-> Świątkowa Wielka (13,6 km)-> Desznica (18,2 km)->Skalnik (21,2 km)-> Brzezowa (23,8 km)->Mrukowa (26,3 km) ->
Pielgrzymka (29,3 km)->Folusz (34,7 km)

Długość: 34,7, ok. 4,5 godziny, trasa trudna, 74% bez ruchu samochodowego


Trasa tej wycieczki w połowie prowadzi przez Magurski Park Narodowy. Pierwsza część trasy biegnie zalesionym obszarem, druga zaś odkrytym, o zróżnicowanym charakterze. Na bazę wybieramy Folusz,
który leży tuż przy drodze wojewódzkiej nr 933 z Gorlic do Nowego Żmigrodu. Należy pamiętać o zakupie biletu do Magurskiego Parku Narodowego.

 

Zobacz trasę w Traseo


Atrakcjami na trasie są:
Magurski Park Narodowy (MPN) obejmuje górne dorzecze Wisłoki oraz pasmo Magury Wątkowskiej. Jego powierzchnia wynosi 194,4 km². Prawie 90 % powierzchni leży na terenie województwa podkarpackiego.
Dawna cerkiew pw. św. Dymitra Męczennika w Desznicy – obecnie kościół rzymskokatolicki;
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór w Skalniku – obecny kościół został wybudowany w latach 1909–1911. Poprzednie dwa były drewniane.
Drewniana prawosławna cerkiew pw. Michała Archanioła w Pielgrzymce – prawdopodobnie z końca XVIII w., gruntownie remontowana w latach 1870–1872,
obecnie użytkowana nadal przez wiernych obrządku prawosławnego.

Pełny opis trasy znajdziecie w przewodniku Rowerowe Podkarpackie wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wersja PDF do pobrania tutaj.

Rymanów-Zdrój->Rymanów (4 km)->Sieniawa (9 km)->Pastwiska (13 km)->Rudawka Rymanowska (17 km)->Wisłoczek (22 km)->
Deszno (30 km)-> Rymanów-Zdrój (32,5 km)

Długość: 32,5 km, ok. 4,5 godziny, trasa średnio trudna, 1% bez ruchu samochodowego

Pętla z Rymanowa-Zdroju w przełomowy odcinek doliny Wisłoka. Poza jednym dość męczącym, około 500-metrowym podjazdem z nawierzchnią szutrową, trasa jest całkowicie płaska i prowadzi drogami asfaltowymi.
Na początek tej urokliwej wycieczki proponujemy Rymanów-Zdrój, gdzie znajdziemy dogodne miejsca na zaparkowanie samochodu. Całą trasę pojedziemy czarnym szlakiem rowerowym Nadleśnictwa Rymanów.


Zobacz trasę w Traseo


Atrakcjami na trasie są:
Rymanów-Zdrój – miejscowość uzdrowiskowa, w której rodzina Potockich końcem XIX w. uruchomiła zakład zdrojowy. Pierwsze trzy zdroje mineralne nazwano „Klaudia”, „Celestyna”, „Tytus”.
Do dziś zachowało się kilka drewnianych obiektów z czasów początku uzdrowiska, m.in. budynek pijalni wód. Jednak współczesny klimat nadają nowe przedsięwzięcia, m.in. zrewitalizowany park zdrojowy,
amfiteatr na wodzie, nowe mini-tężnie.
Kościół pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie – wzniesiono w latach 1779-1781 w stylu późnobarokowym.
Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy w Sieniawie – wzniesiona w 1874 r. Obok zachowała się dzwonnica z tego samego roku. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

Pełny opis trasy znajdziecie w przewodniku Rowerowe Podkarpackie wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wersja PDF do pobrania tutaj.

Łęki Dukielskie-> Kobylany (1,6 km)-> Chorkówka (6,6 km)-> Bóbrka (9 km)->Bóbrka, muzeum (10,1 km)-> Wietrzno (14,5 km)->
Łęki Dukielskie (18,2 km)

Długość 18,2 km, ok. 2 godziny, trasa łatwa, 0% bez ruchu samochodowego


Wycieczka rowerowa przez Pasmo Jasielskie, połączona ze zwiedzaniem Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Trasa krótka, ale z dwoma wymagającymi podjazdami,
w całości biegnie drogami asfaltowymi. Teoretycznie cały czas pojedziemy szlakiem rowerowym Beskidzkie Muzea, ale niestety obecnie na trasie nie znajdziemy żadnego oznakowania.

 

Zobacz trasę w Traseo


Atrakcjami na trasie są:
Kościół pw. Narodzenia Matki Bożej w Kobylanach
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce – kopalnię ropy naftowej w Bóbrce – pierwszą taką na świecie – uruchomiono w 1854 r.
Dwa z szybów – Franek i Janina funkcjonują do dnia dzisiejszego. W Muzeum znajdują się m.in.: nowoczesne pawilony wystawowe, budynek dyrekcji kopalni, kuźnia,
wiertnice, szyby i instalacje naftowe.
Drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła w Wietrznie

Pełny opis trasy znajdziecie w przewodniku Rowerowe Podkarpackie wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wersja PDF do pobrania tutaj.Dębowiec->Wola Dębowiecka (4,6 km) ->Cieklin (11 km) -> Duląbka (16,5 km) -> Łazy Dębowieckie (22,2 km) ->Brzyście (28 km) ->
Trzcinica skansen (28,5 km) ->Niegłowice (32 km)-> Dębowiec (35 km)

Długość: 35 km, ok. 3,5 godziny, trasa średnio trudna, 20% bez ruchu samochodowego.


Ta atrakcyjna widokowo wycieczka rozpoczyna się spod Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Zaparkować można tam naprzeciw kościoła, na dużym bezpłatnym parkingu.


Zobacz trasę w Traseo


Atrakcjami na trasie są:
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu - obok bazyliki znajdują się ogrody różańcowe i oryginalna kalwaria saletyńska.
Bitwa o Cieklin - cmentarze wojenne – bitwa w okolicach Cieklina rozegrała się w czasie I wojny światowej. W samym Cieklinie powstały trzy cmentarze wojenne o numerach: 12, 13 i 14.
Znajdują się na nich groby pojedyncze i mogiły zbiorowe żołnierzy rosyjskich i niemieckich.
Muzeum Narciarstwa w Cieklinie – patronem placówki jest Stanisław Barabasz, który w 1888 r. w Cieklinie wykonał pierwsze w Polsce narty. Wśród zbiorów znajdują się eksponaty związane z historią
polskiego narciarstwa – narty, kije, wiązania, buty, odznaki, publikacje itp.
Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy – stanowi oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Powstał w miejscu stanowisk archeologicznych. Na terenie parku zlokalizowane są m.in.:
pawilon wystawowy, rekonstrukcje wiosek: otomańskiej z początków epoki brązu i słowiańskiej z wczesnego średniowiecza. Na grodzisku zrekonstruowano ponad 150 m wałów obronnych, dwie bramy prowadzące
do grodu oraz sześć chat. Nad całością kompleksu góruje licząca 44 m wysokości wieża widokowa.

Pełny opis trasy znajdziecie w przewodniku Rowerowe Podkarpackie wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wersja PDF do pobrania tutaj.

Szebnie ->Tarnowiec (5 km)-> Jedlicze (11 km)-> Długie (14 km)-> Żarnowiec (17 km)-> Jedlicze, centrum (20 km)-> Jaszczew (23 km)->
Wojkówka (29 km)->Łęki Strzyżowskie (33,6 km)-> Przybówka (35,6 km)->Chrząstówka (40 km)-> Szebnie (42,5 km)

Długość: 42,5 km, ok. 4,5 godziny, trasa średnio trudna, 0% bez ruchu samochodowego

Trasa dla „szosowców”, prowadzi w całości dobrej jakości drogami asfaltowymi. Najlepiej rozpocząć w jednym z dwóch miejsc, gdzie trasa przecina drogę krajową nr 28. My proponujemy miejscowość Szebnie,
gdzie można zostawić samochód na przykościelnym parkingu lub obok stacji benzynowej.


Zobacz trasę w Traseo

Atrakcjami na trasie są:
Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu
Pałac Stawiarskich w Jedliczu
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – mieści się w zabytkowym dworku z XVIII w. Posiadłość wraz z zabytkowym parkiem przekazana została Marii Konopnickiej w 1903 r. z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej.
Do najcenniejszych zbiorów muzeum należą rękopisy utworów Marii Konopnickiej.
Kościół pw. św. Marcina Biskupa w Szebniach.

Pełny opis trasy znajdziecie w przewodniku Rowerowe Podkarpackie wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wersja PDF do pobrania tutaj.

Krosno->Korczyna (6,0 km)->Kombornia (12,7 km)-> wieża widokowa na Dziale (18,1 km)->Czarnorzeki (20,1 km)->ruiny zamku Kamieniec (23 km)->
Odrzykoń, kościół (26,6)->Krosno (33,4 km)

Długość: 33,4 km, ok.4 godziny, trasa średnio trudna, 0% bez ruchu samochodowego

Urozmaicona, widokowa trasa poprowadzona przez obszar Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej i Pogórza Dynowskiego. Częściowo pojedziemy przez Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy.
Po drodze czeka nas wymagający podjazd na Dział. Startujemy w Krośnie. Parkingi znajdziemy m.in. przy ul. Legionów i ul. Okrzei. Nieopodal znajduje się krośnieński rynek, który koniecznie trzeba odwiedzić.


Zobacz trasę w Traseo
Atrakcjami na trasie są:
Rynek w Krośnie
Sanktuarium św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie
Dwór Kombornia - część zabytkowego zespołu dworsko-parkowego. W stylizowanych wnętrzach dawnego dworu mieści się luksusowy hotel.
Wieża widokowa na Dziale - z tarasu podziwiać można rozległe panoramy na pasmo pogórzy, Beskid Niski, a przy dobrej pogodzie nawet Tatry.
Ruiny XVI-wiecznego zamku Kamieniec w Odrzykoniu - dzieje twierdzy były inspiracją Zemsty Aleksandra Fredry. Do dziś zachowały się fragmenty murów zamku górnego i średniego, portal oraz część murów obwodowych.
Mieszczą się tu: Muzeum Zamkowe, sala tortur oraz Pracownia Ceramiki Zamkowej.

Pełny opis trasy znajdziecie w przewodniku Rowerowe Podkarpackie wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wersja PDF do pobrania tutaj.
Targowiska, kościół-> DK nr 19 (4,3 km)-> Krościenko Wyżne (6,1 km)-> DK nr 19 (11,5 km)-> Haczów (15,2 km)->
Wróblik Szlachecki (23,1 km)-> Targowiska, kościół (28,2 km)

Długość: 28,2 km, ok. 3 godziny, trasa łatwa, 9% bez ruchu samochodowego


Prawie w całości asfaltowa trasa, z niewielkimi podjazdami, niepolecana jednak dla rodzin z dziećmi, ze względu na dosyć ruchliwe drogi. Poruszać się będziemy w dolinach rzek Wisłoka i Morwawy.
Start proponujemy ze wsi Targowiska, nieopodal drogi krajowej nr 19. Ruszamy z dużego parkingu przy drewnianym kościele.

Zobacz trasę w Traseo

Atrakcjami na trasie są:
Drewniany kościół pw. św. Małgorzaty w Targowiskach z XVIII w.
Drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie – to największy drewniany kościół konstrukcji zrębowej w Europie i najstarszy tego typu obiekt w Polsce. Od 2003 r. haczowski kościół znajduje się
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zespół dworsko-parkowy w Haczowie – pozostałości dawnego zespołu dworskiego, w tym wyremontowany XVII-wieczny dwór z oficyną, oranżeria, kaplica oraz brama wjazdowa. W parku organizowane są
imprezy plenerowe i koncerty.
Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy we Wróbliku Szlacheckim.

Pełny opis trasy znajdziecie w przewodniku Rowerowe Podkarpackie wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wersja PDF do pobrania tutaj.