Polski

"Krosno doświadczalne - wątki historii wzorem przyszłości" w BWA Krosno

Poprzez projekt "Krosno doświadczalne - wątki historii wzorem przyszłości", zaprezentujemy przykład z historii - postać Jana Szczepanika, który po studiach powrócił do Krosna, gdzie znalazł pracę jako "wiejski nauczyciel" - co zapoczątkowało jego wielką światową karierę.

Projekt wplecie wątki historyczne (z historii regionu i pierwszych patentów Jana Szczepanika) w cykl warsztatów i działań edukacyjnych on-line z programowania i projektowania interaktywnych tkanin. Poprzez zaangażowanie różnorodnych uczestników (warsztaty i zadania edukacyjne dla młodzieży - "Szczepaniki" i warsztaty dla dorosłych - "tech_stylia"), oraz odbiorców (wydarzenia otwarte dostępne również on-line: wykłady, pokazy interaktywnych instalacji - efektów warsztatów), projekt pozwoli na różnorodne ukazanie oraz doświadczanie historii: wykształci kreatywne postawy do jej odczytywania, a wręcz ponownego zapisywania oraz tworzenia i odtwarzania interaktywnych tkanin inspirowanych obrusami produkowanymi w krośnieńskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego "Krosnolen". 
Szczegółowy harmonogram na www.bwakrosno.pl

Projekt jest dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra 2020."